Аудиторська фірма Іон-Аудит

Аудиторські послуги

Аудиторські послуги - надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ними експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Робота оформляється підсумковим звітом (аудиторський висновок) з наданням клієнту рекомендації щодо того, що потрібно зробити і чого слід уникати в майбутньому.

  • Обов’язковий аудит
  • Ініціативний аудит

Оперативний аудит
Податковий аудит
Аудит спеціального призначення

  • Складання звітності та ведення бухгалтерського обліку (аутсорсинг)
  • Податковий консалтинг
  • Організація та впровадження управлінського обліку
  • Підготовка звітності за МСФЗ
  • Консалтинг