Аудиторська фірма Іон-Аудит

Про компанію

Підписатись на цю рубрику по RSS

Про компанію Іон-Аудит

Звіт про прозорість

Звіт про прозорість допоможе нинішнім і потенційним клієнтам фірми, а також колегам, оцінити зусилля, спрямовані на досягнення мети.

Контроль якості

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІОН-АУДИТ" розроблено та затверджено "Положення із забезпечення системи внутрішнього контролю якості професійних аудиторських послуг" та «Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає аудиторська фірма".

Парфенюк Наталія Василівна має сертифікат аудитора № 006916, рішення АПУ від 26.04.2012 р. № 249/3, термін дії до 26.04.2017р.– є відповідальною за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості.

Далі...

Страхування проф. діяльності. Конфіденційність

Запорука взаємної довіри - це конфіденційність інформації.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІОН-АУДИТ" дотримується конфіденційності переданої клієнтами інформації та документації, для цього ми:

  • розробили та впровадили форму договору про конфіденційність інформації;
  • визначили порядок доступу до такої інформації;
  • розробили правила роботи з документами;
  • розробили та запровадили діючу систему конфіденційного зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації.

Далі...