Аудиторська фірма Іон-Аудит

Аудиторські послуги

Підписатись на цю рубрику по RSS

Аудиторські послуги фірми Іон-Аудит

Реквізити ТОВ "АФ "Іон-Аудит"

Найменування повне

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІОН-АУДИТ"

Найменування скорочене

ТОВ "Аудиторська фірма "ІОН-АУДИТ"

Місцезнаходження (юридична адреса)

01103, м. Київ, вул. Підвисоцького Професора, будинок 6В

Далі...

Консалтинг

Консалтинг означає здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування, внутрішній аудит), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес).

В широкому сенсі цього слова консалтинг - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних і організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Далі...

Підготовка звітності

Підготовка звітності за МСФЗ є обов’язковим для фінансових установ і компаній у більшості країн світу. В Україні банки вже давно використовують МСФЗ у своїй діяльності. Перехід небанківських фінансових установ на МСФЗ почав здійснюватися у 2012 році.

Розуміння принципів МСФЗ та їхнє використання на практиці пов’язане з наявністю певних труднощів, особливо на етапі їхнього первинного застосування.

Далі...

Управлiнський облік

Управлiнський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Для керування підприємством необхідна детальна інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Далі...

Аудит спеціального призначення

Супутні аудиторські послуги

Аудит спеціального призначення - аудиторська перевірка фінансової звітності, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми (відповідно (МСА) 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення").

Далі...