Аудиторська фірма Іон-Аудит

Консалтинг

Консалтинг означає здійснення управлінського консультування будь-якого масштабу. Консалтинг, або управлінське консультування, може стосуватися як локальних суто економічних питань (фінансовий аналіз, бухгалтерія, аудит, оподаткування, внутрішній аудит), так і глобальних управлінських проблем (стратегічний розвиток, реорганізація, інноваційний процес).

В широкому сенсі цього слова консалтинг - це вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якого полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і використання науково - технічних і організаційно - економічних інновацій з урахуванням предметної області і проблем клієнта.

Консалтинг - це комплекс знань, пов'язаних з науковим пошуком, проведенням досліджень, постановкою експериментів з метою розширення наявних та отримання нових знань, перевірки наукових гіпотез, встановлення закономірностей, наукових узагальнень, наукового обґрунтування проектів для успішного розвитку організації. Консалтинг - дуже складне багатофакторне соціальне явище, значення якого в міру розвитку суспільства, ринкових відносин постійно зростає.

У страхуванні під консалтинговими послугами розуміють надання повного спектра інтелектуальних послуг, спрямованих на отримання покупцями якісного страхового продукту.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА" ІОН-АУДИТ" включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4618, рішення Аудиторської палати України від 26.06 2014р. № 295/3. Свідоцтво дійсне до 26.06.2019 р.

Усі наші спеціалісти сертифіковані аудитори, ми надаємо консультації у різних галузях діяльності, на питання будь-якої складності.

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com