Аудиторська фірма Іон-Аудит

Контроль якості

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІОН-АУДИТ" розроблено та затверджено "Положення із забезпечення системи внутрішнього контролю якості професійних аудиторських послуг" та «Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає аудиторська фірма".

Парфенюк Наталія Василівна має сертифікат аудитора № 006916, рішення АПУ від 26.04.2012 р. № 249/3, термін дії до 26.04.2017р.– є відповідальною за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості.

Гук Ірина Олександрівна, має сертифікат аудитора серії А 005440, виданий на підставі рішення АПУ №125 від 22.07.2003 р., термін дії продовжено до 22.07.2018 р. є відповідальною за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування системи контролю, яка має достатній і відповідний досвід та здібності, що дають можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості й розробляти відповідні політики та процедури їх впровадження та здійснення.

Ключовим напрямком контролю аудиторської діяльності в Україні є контроль якості аудиторських послуг. Системи контролю якості аудиторських послугформуються кожним аудитором та аудиторською фірмою в Україні.

На виконання п. З Міжнародного стандарту контролю якості 1 ТОВ "АФ "ІОН-АУДИТ", як і інші аудиторські фірми, повинна встановити систему контролю якості, яка б надала їй обгрунтовану впевненість, що сама фірма та її персонал діють у відповідності до професійнихстандартів, регуляторних та законодавчихвимог, а звіти, щонадаються фірмою або партнерами по завданню, відповідаютьобставинам.

Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" зазначає, що аудиторські фірми та аудитори, зобов'язані розробити та впровадити в свою практику таку систему контролю якості, яка б забезпечувала обгрунтовану впевненість у тому, що сама Фірма та її персонал діють відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, Кодексу етики професійних бухгалтерів та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність, а висновки (звіти), що надаються Фірмою, відповідають умовам завдання.

Відповідальність за розробку, організацію, впровадження й підтримання ефективного функціонування системи контролю якості несе безпосередньо аудитор, який займається аудиторською діяльністю індивідуально як фізична особа, а на аудиторській фірмі - посадова особа, яка здійснює керівництво фірмою відповідно до законодавства та установчих документів.

Політика та процедури контролю якості встановлюються Фірмою для підвищення внутрішньої культури й розуміння персоналом того, що якість - це головне при наданні аудиторських послуг.

Керівництво аудиторської фірми зобов'язано показувати приклад щодо якості надання послуг персоналу. Цей приклад зазвичай демонструється діями керівництва та відповідними настановами персоналу. Такі дії та настанови мають підкреслювати важливість:

  • виконання роботи відповідно до вимог Професійних стандартів;
  • дотримання застосовної політики та процедур контролю якості фірми;
  • надання висновків (звітів), що відповідають умовам завдання. В свою чергу Аудиторська палата України організовує:
  • проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості;
  • моніторинг з питань контролю аудиторської діяльності;
  • застосування додаткових процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за наслідками контролю;
  • інформування суспільства про функціонування систем контролю якості аудиторських послуг в Україні.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІОН-АУДИТ" пройшла перевірку відповідності системи контролю якості – рішення АПУ від 25.06.2015р. № 312/5.

 

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com