Аудиторська фірма Іон-Аудит

Управлiнський облік

Управлiнський облік - це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі інформації, що використовується управлінською ланкою для планування, оцінки і контролю всередині організації та для забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів.

Для керування підприємством необхідна детальна інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства.

Тому інформація управлінського обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства. Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства.

Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності. На відміну від фінансового обліку, що ведеться з дотриманням визначених офіційних регламентів (інструкцій, стандартів і т. д.) встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів і правил. Його форми і методи розробляються самим підприємством з урахуванням різних параметрів, приймаючи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень не тільки регламентні кількісні, але і якісні показники.

Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного керування, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів. Отже, управлінський облік є складником процесу управління та надає інформацію, важливу для:

  • визначення стратегії та планування майбутньої діяльності організації;
  • контролювання її поточної діяльності;
  • оптимізації використання ресурсів;
  • оцінки ефективності діяльності;
  • зниження рівня суб'єктивності в процесі прийняття рішень.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА" ІОН-АУДИТ" включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4618, рішення Аудиторської палати України від 26.06 2014р. № 295/3. Свідоцтво дійсне до 26.06.2019 р.

Впроваджуйте управлінський обліку з Нами!

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com