Аудиторська фірма Іон-Аудит

Оперативний аудит

Оперативний аудит - це короткочасна аудиторська перевірка обліку, звітності, дотримання законодавства, оцінки діяльності, аудит окремих господарських операцій, ділянок бухгалтерського та податкового облікую Проводиться за спеціальним завданням керівництва підприємства з метою виявлення помилок в обліку, звітності, нарахованих та сплачених податків.

Ми проводимо аудит наступних ділянок обліку:

  • Аудит Статутного фонду; Аудит розрахунків із підзвітними особами;
  • Аудит розрахунків з бюджетом; Аудит основних фондів та амортизаційних відрахувань;
  • Аудит розрахунків по заробітній платі;
  • Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості;
  • Аудит товарно-матеріальних засобів і МШП;
  • Аудит валютних операцій; Аудит касових операцій та операцій на рахунках підприємства в національній валюті;
  • Аудит цінних паперів.

За підсумками аудиту ми надаємо аудиторський висновок з виявленими помилками в обліку і звітності, а також рекомендації щодо їх усунення.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА" ІОН-АУДИТ" включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4618, рішення Аудиторської палати України від 26.06 2014р. № 295/3. Свідоцтво дійсне до 26.06.2019 р.

Замовлення аудиту у наших спеціалістів надасть Вам впевненість у майбутньому !

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com