Аудиторська фірма Іон-Аудит

Підготовка звітності

Підготовка звітності за МСФЗ є обов’язковим для фінансових установ і компаній у більшості країн світу. В Україні банки вже давно використовують МСФЗ у своїй діяльності. Перехід небанківських фінансових установ на МСФЗ почав здійснюватися у 2012 році.

Розуміння принципів МСФЗ та їхнє використання на практиці пов’язане з наявністю певних труднощів, особливо на етапі їхнього первинного застосування.

У зв’язку з цим Правління Ради з МСФЗ розробило і в 2003 році прийняло МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності".

Тепер цей стандарт використовується поряд зі стандартом МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності". МСФЗ (IFRS) 1 може бути використаний повною мірою, коли організація в попередніх звітних періодах складала звітність із використанням окремих стандартів. Його можуть використовувати також організації, що раніше складали звітність відповідно до основоположних принципів міжнародних стандартів, але неможливо було однозначно констатувати, що всі вимоги МСФЗ дотримані. Крім цього, стандарт повинен бути використаний організаціями, які раніше складали фінансову звітність відповідно до національних вимог та національних стандартів, які частково відповідають МСФЗ. При цьому заява про те, що дана організація надала звітність, що повністю відповідає МСФЗ, була відсутня.

Таким чином, положення МСФЗ (IFRS) 1 свідчать, що компаніями, що вперше застосовують МСФЗ, є такі, які вперше представляють у фінансовій звітності корисні, достовірні і надійні відомості, які повністю відповідають усім вимогам МСФЗ.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА" ІОН-АУДИТ" включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4618, рішення Аудиторської палати України від 26.06 2014р. № 295/3. Свідоцтво дійсне до 26.06.2019 р.

Усі наші спеціалісти сертифіковані аудитори, ми допоможемо Вам підготувати звітність за МСФЗ!

 

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com