Аудиторська фірма Іон-Аудит

Податковий аудит

Податковий аудит - це перевірка системи податкового обліку та податкової звітності організації, з метою визначення правильності нарахування та сплати податків до бюджету, а також відображення цих податків у звітності. Ініціатором проведення податкового аудиту є керівник підприємства, він же визначає обсяг та період проведення аудиту.

Завданням податкового аудиту є виявлення помилок, аналіз виявлених помилок і розробка заходів щодо їх усунення. Проведення податкового аудиту нашими фахівцями дозволить вчасно усунути можливі недоплати податків, які тягнуть за собою нарахування штрафів та інших стягнень. Аудит податкового обліку дає можливість підприємству підготуватися до перевірок з боку контролюючих органів.

За підсумками податкового аудиту ми надамо аудиторський звіт з переліком виявлених порушень і оцінкою податкових ризиків організації, також рекомендації по їх усуненню.

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА" ІОН-АУДИТ' включена до реєстру аудиторських фірм та аудиторів: Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4618, рішення Аудиторської палати України від 26.06 2014р. № 295/3. Свідоцтво дійсне до 26.06.2019 р.

Замовлення податкового аудиту у наших спеціалістів надасть Вам впевненість у майбутньому !

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com