Аудиторська фірма Іон-Аудит

Аудит спеціального призначення

Супутні аудиторські послуги

Аудит спеціального призначення - аудиторська перевірка фінансової звітності, складена відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку (наприклад, фінансовий звіт, підготовлений для цілей оподаткування тощо), а також інших конкретних питань діяльності фірми (відповідно (МСА) 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення").

Компанія надає такі послуги аудиту спеціального призначення:

  • Перевірка фінансових звітів, складених відповідно до всеохопної основи бухгалтерського обліку, іншої, ніж Міжнародні чи національні стандарти бухгалтерського обліку;
  • Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів;
  • Висновки щодо виконання контрактних угод;
  • Висновки щодо узагальнених фінансових звітів.

Виконання погоджених процедур - виконання тих аудиторських процедур, які були погоджені аудитором, суб’єктом господарювання та будь-якими відповідними третіми сторонами, а також надання звіту про фактичні результати.

Завдання з виконання погоджених процедур може включати виконання аудитором визначених процедур стосовно окремих статей фінансової інформації (наприклад, дебіторської або кредиторської заборгованості, операцій з пов`язаними сторонами, обсягів продажу і прибутку підрозділів суб’єкта господарювання), фінансового звіту (наприклад, балансу) або навіть повного пакету фінансових звітів.

 

тел. 099 018 69 75

e-mail: af.ion.audit@gmail.com