Аудиторська фірма Іон-Аудит

Обов'язковий аудит

Обов'язковий аудит регламентується державою, зокрема Законом України «Про аудиторську діяльність» встановлено основні критерії діяльності економічних суб'єктів, за якими їх бухгалтерська (фінансова) звітність підлягає обов'язковій щорічній аудиторській перевірці. За підсумками обов'язкового аудиту складаються аудиторські висновки у різні контролюючі органи для отримання дозволів, ліцензій, підтвердження фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, Національна комісія з фондового ринку та цінних паперів та до ін.

Законом України «Про аудиторську діяльність» 22 квітня 1993 року N 3125-XII Стаття 8. Обов'язкове проведення аудиту:

Проведення аудиту є обов'язковим для:

  1. підтвердження достовірності та повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб'єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
  2. перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;
  3. емітентів цінних паперів та похідних (деривативів), а також при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Проведення аудиту є обов'язковим також в інших випадках, передбачених законами України.